Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 14,8 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X chứa C, H, O tác

Cho 14,8 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X chứa C, H, O tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 14,8 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X chứa C, H, O tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Ychứa m gam hỗn hợp 2 muối hữu cơ. Biết rằng X có thể làm mất màu nước brom. Giá trị gần nhất của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X đơn chức + KOH -> 2 muối hữu cơ

=> X là este của phenol

=> nX = ½ nKOH = 0,1 mol = nH2O

=> MX = 148g => C9H8O2

Bảo toàn khối lượng : mX + mKOH = mmuối + mH2O

=> mmuối = 24,2g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn