Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 250 ml dung d

Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 250 ml dung d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 x M được 42,75 gam kết tủa. Thêm tiếp 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 94,2375 gam. Giá trị của x là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn