Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1,568 lít CO<sub>2</sub> (đkc) hấp thụ hết vào dung dịch

Cho 1,568 lít CO<sub>2</sub> (đkc) hấp thụ hết vào dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1,568 lít CO2 (đkc) hấp thụ hết vào dung dịch có hòa tan 3,36 gam NaOH. Muối thu được có khối lượng là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

nCO2 = 0,07 mol

2nCO2 > nNaOH = 0,084 mol > n CO2

=> tạo hỗn hợp muối

=>nNa2CO3 = 0,084 – 0,07 = 0,014 mol

NaHCO3 = 0,07 – 0,014 = 0,056 mol

=>mmuối = 6,188g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn