Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 15,82 gam hỗn hợp  Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch

Cho 15,82 gam hỗn hợp  Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 15,82 gam hỗn hợp  Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch A và 9,632 lít khí SO2 ở đktc. Cô cạn dung dịch A sẽ thu được số gam muối khan là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nSO42- môi trường = nSO2 = 9,632/22,4 = 0,43mol

=> mmuối  = mKL + mSO42- = 15,82 + 0,43. 96 = 57,1 gam              

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn