Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch

Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH­3 (đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Glucozo  2Ag

=> nAg = 2nGlucozo = 0,2 mol

=> m = 21,6g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn