Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 18 gam kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO

Cho 18 gam kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 18 gam kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2 ở đktc và 6,4 gam S và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được số gam muối khan là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nSO42- tạo muối = 0,5.n e nhận= nSO2 + 3nS = 0,15 + 3.0,2= 0,75mol

mmuối = mKL + mSO42- = 18 + 0,75. 96= 90 gam                                 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn