Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1,9 gam hỗn  hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim

Cho 1,9 gam hỗn  hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1,9 gam hỗn  hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (đktc). Kim loại M là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn