Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 2 anken tác dụng với H<sub>2</sub>O xúc tác dung dịch H<

Cho 2 anken tác dụng với H<sub>2</sub>O xúc tác dung dịch H<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2 anken tác dụng với H2O xúc tác dung dịch H2SO4 thu được 2 ancol ( rượu). 2 anken đó là :;


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Có thể xảy ra 2 trường hợp :

+) TH1 : mỗi anken phản ứng tạo 1 ancol

+) TH2 : có thể anken tạo 2 ancol nhưng trùng với ancol được tạo ra do anken còn lại và tổng các loại ancol vẫn là 2

Xét 4 đáp án chỉ có eten (tạo C2H5OH) và But-2-en (Tạo CH3CH(OH)C2H5)

Thỏa mãn

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn