Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 2 phản ứng sau :         N2  +  3H2

Cho 2 phản ứng sau :         N<sub>2</sub>  +  3H<sub>2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2 phản ứng sau :         N2  +  3H2     2NH3  (1)    

và      N2  +  O2         2NO   (2)

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn