Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 20 g amin X đơn chức mạch hở bậc 1 phản ứng với HCl dư t

Cho 20 g amin X đơn chức mạch hở bậc 1 phản ứng với HCl dư t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 20 g amin X đơn chức mạch hở bậc 1 phản ứng với HCl dư tạo 30 g muối. Số Công thức cấu tạo của amin là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do amin bậc 1, đơn chức => CT của amin là: CnH2n+3N

=> phản ứng với HCl tạo muối CnH2n+4NCl

=> m HCl phản ứng = m muối – m amin = 10g

=> n HCl = n amin => M X = 73g

=> n= 4 => X là C4H11N

=>Các CTCT phù hợp là:

C-C-C-C-NH2 ; C-C(CH3)-C-NH2 ; C-C-C(CH3)-NH2; (CH3)3-C-NH2

=> Có 4 CT

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn