Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 20 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và một loại nhóm

Cho 20 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và một loại nhóm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 20 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và một loại nhóm chức) có tỉ khối hơi so với O2 bằng 3,125, tác dụng với 0,3 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. CTCT của X có thể là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

M X = 32. 3,125 = 100

n X = 20/ 100 = 0,2 mol

Theo đề bài, X là este nhưng không nói là đơn chức, nhưng dựa theo đáp án nên ta gọi CTPT X là RCOOR’

RCOOR’ +     NaOH →        RCOONa +    R’OH

0,2                0,2                                  0, 2

m R’OH = 20 + 0,3. 40 – 23,2 = 8,8 gam

M R’OH = 8,8/ 0,2 = 44

=> R’ = 27

=> R’OH không thể là ancol mà là CH3CHO

=> X là CH3COOCH = CH2

CH3COOCH =  CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3 –CHO 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn