Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụ

Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đặt công thức của hai amin no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+3N

          CnH2n+3N  +  HCl   CnH2n+3NHCl

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng :

mHCl = mmuối - m2 amin =  31,68 - 20 = 11,68(gam)

=> nHCl = 0,32 mol => V = 320ml

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn