Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 200 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0,25 M tác dụng vừa

Cho 200 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0,25 M tác dụng vừa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 200 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0,25 M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 6,25 gam muối. Công thức của X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn