Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với  V lí

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với  V lí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với  V lít dung dịch NaOH 0,5M lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giá trị lớn nhất của V là 2,0 lít => Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn