Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:

      


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 

Hỗn hợp có x mol H2NCH2COOH và y mol CH3COOH

=> 75x + 60y = 21g

Hỗn hợp muối gồm : x mol H2NCH2COOK và y mol CH3COOK

=> 113x + 98y = 32,4g

=> x = 0,2 ; y = 0,1 mol

=> Khi X + HCl chỉ tạo muối ClH3NCH2COOH

=> m = 22,3g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn