Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có 75x + 60y = 21; và x + y = (32,4 – 21) : 38

=> x = 0,2 mol ; y = 0,1 mol

Dung dịch chứa m gam muối đó là Cl-H3N+CH2COOH (0,2 mol) và KCl (0,3 mol).

Vậy m = 44,65 gam.                                            

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn