Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 21 gam hỗn hợp Zn và CuO vào 600 ml dung dịch H2</s

Cho 21 gam hỗn hợp Zn và CuO vào 600 ml dung dịch H2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 21 gam hỗn hợp Zn và CuO vào 600 ml dung dịch H2­SO4 0,5mol/L, phản ứng vừa đủ. % khối lượng của Zn có trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặt nZnSO4 = x và nCuSO4 = y (mol)

=> 65x + 80y = 21 (1)

nSO4 = n H2SO4 => x + y = 0,3 mol (2)

=> x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

=> %mZn = 62%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn