Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 2,16 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn v

Cho 2,16 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,16 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,02 mol KOH và 0,03 mol NaOH. Cô cạn dung dịch thu được sau khi phản ứng kết thúc còn lại 3,832 gam chất rắn khan. Công thức của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn khối lượng : mX + mbazo = mchất rắn + mH2O

=> nH2O = 0,036 mol = naxit < nbazo => bazo dư

=> Maxit = 60g (CH3COOH )

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn