Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 216 gam hỗn hợp X gồm metylamin etylamin và pro

Cho 216 gam hỗn hợp X gồm metylamin etylamin và pro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 21,6 gam hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin và propylamin (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:1) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt nCH3NH2 = a; nC2H5NH2 = 2a; nC3H7NH2 = a (mol)


Từ khối lượng hỗn hợp X ⟹ giá trị của a.


Sơ đồ phản ứng: Amin + HCl → Muối


BTKL: mmuối = mamin + mHCl

Giải chi tiết:

Đặt nCH3NH2 = a; nC2H5NH2 = 2a; nC3H7NH2 = a (mol)

⟹ 31a + 45.2a + 59a = 21,6 ⟹ a = 0,12 mol

Sơ đồ phản ứng: Amin + HCl → Muối

⟹ nHCl = namin = a + 2a + a = 4a = 0,48 mol

BTKL: mmuối = mamin + mHCl = 21,6 + 0,48.36,5 = 39,12 gam.

Chọn C.

Ý kiến của bạn