Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 21,6g một kim loại tác dụng hết với dung dịch HNO<sub>3<

Cho 21,6g một kim loại tác dụng hết với dung dịch HNO<sub>3<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 21,6g một kim loại tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 6,72 lit N2O (đktc). Kim loại đó là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn