Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm A

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo bài ra, ta có: 

nFe=0,04mol 

nAgNO3=0,02mol 

nCu(NO3)2=0,1mol 

Phương trình:

Fe + 2AgNO3  -> Fe(NO3)2 + 2Ag 

0,01- --0,02-----------------------0,02 

Fe  + Cu(NO3)2 ->   Fe(NO3)2   +  Cu 

0,03----0,03--------------------------0,03 

=>m rắn = m Cu + mAg = 0,03*64 + 0,02*108 = 4,08 gam

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn