Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 24 gam Mg vào dung dịch chứa 03 mol HCl Tính thể tí

Cho 24 gam Mg vào dung dịch chứa 03 mol HCl Tính thể tí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl. Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nMg = mMg/MMg


PTHH:      Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


Từ số mol ban đầu xác định chất hết, chất dư


Tính theo PTHH suy ra số mol của H2


Tính thể tích khí H2 ở đktc: VH2 = 22,4.nH2

Giải chi tiết:

nMg = 2,4/24 = 0,1 mol.

PTHH:      Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

 Bđầu:        0,1      0,3                             (Vì (dfrac{{0,1}}{1} < dfrac{{0,3}}{2}) ⟹ Mg hết)

P.ứng:        0,1 → 0,2 →     0,1 →   0,1

Sau p.ư:      0        0,1          0,1        0,1

⟹ VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Đáp án A

Ý kiến của bạn