Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg phản ứng hết với O<su

Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg phản ứng hết với O<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg phản ứng hết với O2 dư thu được 4,14 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,3M. Giá trị của V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn khối lượng : mKL + mO2 = mY

=> nO2 = 0,045 mol

Tổng quát cả quá trình :

O + 2H -> H2O

=> nHCl = 4nO2 = 0,18 mol

=> Vdd HCl = 0,6 lit

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn