Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3

Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3 , MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan tạo thành là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nO (oxit) = nH+ : 2 = 0,03 mol

=> mKL = m oxit – mO(oxit) = 2,81 – 0,03.16 = 2,33 gam

mmuối = mKL + mSO42- = 2,33 + 0,03.96 = 5,21gam             

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn