Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 28,88 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 1

Cho 28,88 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 28,88 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch HNO3 1,45M thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỷ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp :Bài toán KL + HNO3 => sản phẩm khử

Công thức giải nhanh :

            ne = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

            ne = nNO3 trong muối KL

            nHNO3 = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3

Lời giải :

MX = 32,8g ; nX = 0,25 mol

=> nNO = 0,2 ; nN2O = 0,05 mol

nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,015 mol

Bảo toàn e : ne = nNO3 muối KL = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = 1,12 mol

=> m = mKL + mNO3 muối + mNH4NO3 = 99,52g

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn