Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 2,88g Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol HCl và 0,015

Cho 2,88g Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol HCl và 0,015

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,88g Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol HCl và 0,015 mol Cu(NO­3)2. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan MgCl2, thấy thoát ra m1 gam hỗn hỗn khí gồm N2 và H2 và còn m2 gam chất rắn không tan. m1 và m2 lần lượt là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn Clo : nHCl = 2nMgCl2 => nMgCl2 = 0,1 mol

=> mMg dư = 2,88 – 0,1.24 = 0,48g

Do trong dung dịch chỉ có MgCl2 là chất tan => Cu2+ -> Cu và NO3- -> N2

=> m2 = mMg dư + mCu = 0,48 + 0,015.64 = 1,44g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn