Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 3 axit: ClCH<sub>2</sub>COOH, BrCH<sub>2</sub>COOH, ICH<

Cho 3 axit: ClCH<sub>2</sub>COOH, BrCH<sub>2</sub>COOH, ICH<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3 axit: ClCH2COOH, BrCH2COOH, ICH2COOH. Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do độ âm điện của Cl > Br > I => khả năng hút e cũng giảm dần

=> Khả năng làm phân cực liên kết O –H trong nhóm COOH giảm dần

=> Tính axit giảm dần

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn