Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 3 chất hữu cơ X, Y, Z (mạch thẳng, chỉ chứa C, H, O) đều

Cho 3 chất hữu cơ X, Y, Z (mạch thẳng, chỉ chứa C, H, O) đều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3 chất hữu cơ X, Y, Z (mạch thẳng, chỉ chứa C, H, O) đều có khối lượng mol là 82 (trong đó X và Y là đồng phân của nhau). Biết 1,0 mol X hoặc Z tác dụng vừa đủ với 3,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3; 1,0 mol Y tác dụng vừa đủ với 4,0 mol AgNO3 trong dung dịch NH3. Kết luận không đúng khi nhận xét về X, Y, Z là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X và Z có phản ứng với AgNO3/NH3 tỷ lệ mol 1 : 3 => có 1 nhóm CHO và 1 nhóm CH≡C- đầu mạch

Y phản ứng nhưng với tỷ lệ mol 1 : 4 => có 2 nhóm CHO ( mạch thẳng)

X và Y là đồng phân => C4H2O2

X là CH≡C-CO-CHO và Y là OHC-C≡C-CHO

Z là C5H6O : CH≡C-CH2CH2CHO

=> %mH(Z) = 7,32%

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn