Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có m

Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Khối lượng este thu được khi hiệu suất phản ứng 60% là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn