Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe­<sub>3</sub>O<sub>4</sub

Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe­<sub>3</sub>O<sub>4</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe­3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì có Cu dư nên dung dịch chỉ có Fe2+ , có thể có Cu2+

Gọi nFe3O4 = x ; nCu pứ = y mol

=> 232x + 64y = 30,1 – 0,7  (1)

3Fe+8/3 + 2e -> 3Fe+2

Cu -> Cu2+ + 2e

N+5 + 3e -> N+2

Bảo toàn e :  2y = 3nNO + 2x = 0,225 + 2x (2)

Từ (1,2) -> x = 0,075 ; y = 0,1875 mol

Y gồm 0,225 mol Fe(NO3)2 và 0,1875 mol Cu(NO3)2

=> mmuối khan = 75,75g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn