Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO<sub

Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

    

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn