Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit p

Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hòa hoàn toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M. Thành phần phần trăm khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X gồm : CH3COOH ; CH2=CHCOOH ; C2H5COOH

, nBr2 = nCH2=CHCOOH = 0,02 mol

Gọi số mol CH3COOH và C2H5COOH lần lượt là x và y mol

=> 60x + 74y + 72.0,02 = 3,15(1)

Khi trung hòa axit bằng NaOH : nNaOH = naxit = x + y + 0,02 = 0,045 mol(2)

Từ (1),(2) => x = 0,01 ; y = 0,015 mol

=> %mCH3COOH  = 19,05%

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn