Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 3,6 gam một kim loại M hóa trị II tác dụng với Cl2<

Cho 3,6 gam một kim loại M hóa trị II tác dụng với Cl2<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,6 gam một kim loại M hóa trị II tác dụng với Cl2 dư thu được 14,25 gam muối. Kim loại M là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

M + Cl2 -> MCl2

Bảo toàn khối lượng : mCl2 + mM  = mmuối

=> nCl2 = 0,15 mol = nM

=> MM = 24g (Mg)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn