Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ

Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ vào dd NaOH dư được 318 g muối. Hiệu suất phản ứng lên men là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : bài toán tính hiệu suất phản ứng : mLT.H% = mthực tế

Xét cả quá trình :

C6H12O6 -> 2CO2 -> 2Na2CO3

=> nNa2CO3. 1/2 = nC6H12O6(Thực tế) = 1,5 mol => mglucozo thực tế = 270g

=> H% = 270/360 . 100% = 75%

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn