Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H<sub>2</

Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H<sub>2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), thu được 0,1 mol H2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì phản ứng vừa đủ nên nH2 = nH2SO4 = 0,1 mol

=> mdd H2SO4 = 49g

Bảo toàn khối lượng : mKL + mdd axit = mdd sau + mH2

=> mdd sau = 52,48g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn