Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn