Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch

Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mg;Fe;Cu -> Mg2+;Fe3+;Cu2+ -> Mg(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Cu(OH)2

=> ne kim loại = nOH (hidroxit)

Bảo toàn e : ne kim loại = 3nNO = 0,06.3 = 0,18 mol

=> mchất rắn = mKL + mOH = 6,82g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn