Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 4 phản ứng: 1. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2</

Cho 4 phản ứng: 1. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 4 phản ứng:

1. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2                                                   

2. 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O                       

3. BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl                                

4. 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4            

Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn