Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160ml chứa đồng thời Ba(OH)

Cho 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160ml chứa đồng thời Ba(OH)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160ml chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Giá trị pH của dung dịch thu được là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nHCl = 0,03 mol < nOH = 2nBa(OH)2 + nKOH = 0,032 mol

=> COH sau = (0,032 – 0,03)/(0,04 + 0,16) = 0,01 M

=> pOH = 2 => pH = 12

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn