Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 48 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl sinh

Cho 48 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 48 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl sinh ra muối FeCl3 và nước. Tính khối lượng HCl đã dùng.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O


Tính số mol Fe2O3, tính theo PTHH số mol HCl ⟹ mHCl.

Giải chi tiết:

Có nFe2O3 = 48/(2.56 + 3.16) = 0,3 mol.

PTHH: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

                0,3  → 1,8                                    mol

⟹ mHCl = 1,8.(1 + 35,5) = 65,7 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn