Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 4,8 gam Mg vào lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng hoàn

Cho 4,8 gam Mg vào lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 4,8 gam Mg vào lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m tương ứng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nMgCl2 = nMg = 0,2 mol => mMgCl2 = 19g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn