Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 50 gam CaCO<sub>3</sub> tác dụng vừa đủ với dung dịch HC

Cho 50 gam CaCO<sub>3</sub> tác dụng vừa đủ với dung dịch HC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 50 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (d=1,2g/ml). Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

=> nHCl = 2nCaCO3 = 1 mol

=> mdd HCl = 182,5g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn