Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết vớ

Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : tính toán trên phương trình phản ứng theo qui tắc tam suất

Công thức axit đơn chức mạch hở có dạng RCOOH

2RCOOH + CaCO3 -> (RCOO)2Ca + CO2 + H2O

2.(R + 45)g                    (2R + 128)(g)

   5,76g                            7,28g

=> 5,76.(2R + 128) = 7,28.(2R + 90)

=> R = 27 (CH2=CH-)

Vậy X là CH2=CH-COOH

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn