Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 5,8 gam muối FeCO<sub>3</sub><strong> tác dụng với dung

Cho 5,8 gam muối FeCO<sub>3</sub><strong> tác dụng với dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 5,8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của m là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X gồm có : 0,05 mol Fe(NO3)3

=> Y có thêm HCl

Khi cho Cu vào :

3Cu + 8H+ + 2NO3- -> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe3+ -> Cu2+ + 2Fe2+

=> nCu pứ = 1,5nNO3 + 0,5nFe3+ = 0,25 mol

=> m = 16g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn