Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung d

Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

RN + HCl -> RNHCl

Bảo toàn khối lượng : mamin + mHCl = mmuối

=> namin = nHCl = 0,1 mol

=> Mamin =  59g (C3H9N)

Các công thức thỏa mãn :

C – C – C – NH2 ; (CH3)2-C – NH2 ; C – C – N – C ; (CH3)3N

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn