Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 5,9 gam amin X đơn chức bậc một tác dụng vừa đủ với dd H

Cho 5,9 gam amin X đơn chức bậc một tác dụng vừa đủ với dd H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 5,9 gam amin X đơn chức bậc một tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn  thu được dd Y. Làm bay hơi dd Y được 9,55 gam muối khan. Số CTCT có thể có của X là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

RNH2 + HCl -> RNH3Cl

Bảo toàn khối lượng : mmuối – mamin = mHCl

=> nHCl = 0,1 mol = namin

=> Mamin = 59g ( C3H7NH2)

Công thức phù hợp : CH3CH2CH2NH2 ; (CH3)2CHNH2

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn