Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 64 gam hỗn hợp hai kim loại A và B nhóm IIA thuộc h

Cho 64 gam hỗn hợp hai kim loại A và B nhóm IIA thuộc h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,4 gam hỗn hợp hai kim loại A và B (nhóm IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp) tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại A, B là (Biết NTK: Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137):


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH: (bar R + 2HCl to bar RC{l_2} + {H_2}); từ số mol H2 suy ra số mol hỗn hợp kim loại.


Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp kim loại.


Chọn 2 kim loại cùng 1 nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp sao cho MKL(1) < ({M_{bar R}}) < MKL(2).

Giải chi tiết:

Gọi công thức trung bình của 2 kim loại là (bar R).

PTHH: (bar R + 2HCl to bar RC{l_2} + {H_2})

→ ({n_{bar R}} = {n_{{H_2}}} = dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2left( {mol} right))

→ ({M_{bar R}} = dfrac{{{m_{bar R}}}}{{{n_{bar R}}}} = dfrac{{6,4}}{{0,2}} = 32)

Do 2 kim loại cùng thuộc nhóm IIA và ở 2 chu kì liên tiếp nên là Mg (M=24) và Ca (M=40).

Đáp án D

Ý kiến của bạn