Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 6,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl

Cho 6,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl và KNO3, thu được dung dịch X chỉ chứa m gam muối và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 14,125. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

MY = 28,25g ; nY = 0,08 mol

=> nN2O = 0,05 ; nH2 = 0,03 mol

Vì có H2 => NO3 chuyển hết thành sản phẩm khử

Bảo toàn e : 2nMg = 8nN2O + 2nH2 + 8nNH4

=> nNH4 = 0,01 mol

Bảo toàn N : nKNO3 = nNH4 + 2nN2O = 0,11 mol

Bảo toàn điện tích trong dung dịch X : 2nMg + nNH4 + nK = nCl = 0,66 mol = nHCl

=> m = mMg + mK + mNH4 + mCl = 34,380g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn