Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 6,5g bột Zn vào dung dịch CuSO<sub>4</sub> dư, sau phản

Cho 6,5g bột Zn vào dung dịch CuSO<sub>4</sub> dư, sau phản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,5g bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Zn + CuSO4 -> ZnSO4 + Cu

=> nCu = nZn = 0,1 mol => m = 6,4g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn