Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 6,72 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO

Cho 6,72 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,72 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa m (gam) muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn Fe : nFe2(SO4)3 = ½ nFe  =0,06 mol

=> m = 24g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn